EU PROJEKT 2020

NAZIV PROJEKTA: Povećanje energetske učinkovitosti i obnovljivi izvori energije u proizvodnom pogonu i energetska obnova zgrada u Saponia d.d. Osijek, Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.04.1.1.03.0185
KORISNIK: Saponia kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.

KRATAK OPIS PROJEKTA: Projekt „Povećanje energetske učinkovitosti i obnovljivi izvori energije u proizvodnom pogonu i energetska obnova zgrada u Saponia d.d. Osijek” s ciljem povećanja energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora energije i energetske obnove osigurat će uštedu isporučene energije dijelu projektne cjeline "proizvodni pogon" za 40,07% i dijelu projektne cjeline "zgrada" za 63.08%, odnosno ukupno uštedu isporučene energije za 4.472.795,32 kWh te smanjenje isporučene energije iz distribucijskih mreža proizvodnjom iste iz obnovljivih izvora energije za 659.440 kWh te će znatno utjecati na održivost okoliša smanjenjem emisije CO2 za 1.241,67445 t/g.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA: Glavni cilj projekta je smanjenja količine isporučene energije u proizvodnom pogonu i zgradama proizvodnog pogona, pri čemu će količina isporučene energije nakon provedbe aktivnosti projekta biti 40,07% manja u odnosu na količinu isporučene energije prije provedbe aktivnosti za proizvodni pogon i 63,08% manja u odnosu na količinu isporučene energije za grijanje/hlađenje prije provedbe aktivnosti za zgrade proizvodnog pogona.
Rezultati projekta:
1) Povećana količina obnovljive energije u bruto konačnoj potrošnji projektne cjeline u dijelu koji se odnosi na proizvodni pogon u iznosu 659.440,00 kWh
2) Ušteđena isporučena energija dijelu projektne cjeline "proizvodni pogon" za 220.876,50 kWh i dijelu projektne cjeline "zgrada" za 4.251.918,82 kWh

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 62.687.543,36 HRK
EU SUFINANANCIRANJE PROJEKTA: 19.951.258,63 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:
Razdoblje provedbe projekta je od 20. studenoga 2020. godine do 30. lipnja 2023. godine.

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:
Ankica Šerić, dipl.ing.stroj.,
Tel: +385 31 513 321;
E-mail: ankica.seric@saponia.hr

www.strukturnifondovi.hr

 

 

 

EU PROJEKT 2018

 NAZIV PROJEKTA: ”Smanjenje utroška energije u dijelu proizvodnog pogona tvrtke Saponia d.d. K.K.04.1.1.01.0020”

KRATAK OPIS PROJEKTA: Svrha (cilj) projekta je ostvariti energetske uštede kroz provedbu mjera energetske učinkovitosti u dijelu proizvodnog pogona tvrtke Saponia d.d. Trajanje projekta: 18 mjeseci. Glavni elementi projekta: 1. Zamjena stroja za proizvodnju PET boca i prateće opreme, 2. Rekonstrukcija rasvjete,  V Promidžba i vidljivost, PM Upravljanje projektom I administracija.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA: Rezultati glavnih elemenata projekta: 1. i 2. Ostvarena ušteda isporučene energije tj. ostvarena jednaka količina rezultata korištenjem manje količine ulazne energije. Šira javnost informirana o projektu i postignutim rezultatima. Povećana vidljivost projekta. Osmišljen vizualni identitet projekta. Tiskanipromotivni materijali (200 letaka, 3 informacijske ploče, 50 naljepnica za opremu), održane 2 tiskovne konferencije. Uspješno provedene projektne aktivnosti i postupci nabave sukladno Pravilniku za neobveznike NOJN. Dodatno osnaženi kapaciteti prijavitelja novimiskustvima u području project managementa.

KORISNIK: SAPONIA kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 3.877.540,29 kn

EU SUFINANANCIRANJE PROJEKTA: 1.860.133,13

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 18 mjeseci. Od 18.06.2018. – 18.12.2019.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

www.strukturnifondovi.hr

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA: Ankica Šerić, dipl.ing.stroj.,
Tel: +385 31 513 321;
E-mail: ankica.seric@saponia.hr