NAZIV PROJEKTA: ”Smanjenje utroška energije u dijelu proizvodnog pogona tvrtke Saponia d.d. K.K.04.1.1.01.0020”

KRATAK OPIS PROJEKTA: Svrha (cilj) projekta je ostvariti energetske uštede kroz provedbu mjera energetske učinkovitosti u dijelu proizvodnog pogona tvrtke Saponia d.d. Trajanje projekta: 18 mjeseci. Glavni elementi projekta: 1. Zamjena stroja za proizvodnju PET boca i prateće opreme, 2. Rekonstrukcija rasvjete,  V Promidžba i vidljivost, PM Upravljanje projektom I administracija.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA: Rezultati glavnih elemenata projekta: 1. i 2. Ostvarena ušteda isporučene energije tj. ostvarena jednaka količina rezultata korištenjem manje količine ulazne energije. Šira javnost informirana o projektu i postignutim rezultatima. Povećana vidljivost projekta. Osmišljen vizualni identitet projekta. Tiskanipromotivni materijali (200 letaka, 3 informacijske ploče, 50 naljepnica za opremu), održane 2 tiskovne konferencije. Uspješno provedene projektne aktivnosti i postupci nabave sukladno Pravilniku za neobveznike NOJN. Dodatno osnaženi kapaciteti prijavitelja novimiskustvima u području project managementa.

KORISNIK: SAPONIA kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 3.877.540,29 kn

EU SUFINANANCIRANJE PROJEKTA: 1.860.133,13

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 18 mjeseci. Od 18.06.2018. – 18.12.2019.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

www.strukturnifondovi.hr

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA: Dajana Pekarić, dipl.ing., voditelj projekta

Tel: +385 31 513 312

E-mail: dajana.pekaric@saponia.hr

CIRC-PACK (Prema kružnom gospodarstvu u lancu vrijednosti plastične ambalaže) je stvorio, testirao i potvrdio alternativne biobazirane i reciklirajuće (uključujući biorazgradive ili kompostabilne) plastične materijale za proizvodnju podložaka, boca, kapsula za kavu, teglica, filmova i paleta, i nove tipove višeslojne i višematerijalne ambalaže. Poboljšana je stopa recikliranja u automobilskoj i industriji higijenskih proizvoda, kao i povećala količina recikliranih materijala u proizvodima kao što su auto dijelovi, sanitarni ulošci i pelene.

Konzorcij od 22 partnera na čelu s Istraživačkim centrom za izvore energije i potrošnju (CIRCE) sa sjedištem u Zaragozi proveo je tri demonstracije velikih razmjera kroz eko-inovativni pristup koji je uključivao čimbenike diljem cijelog lanca vrijednosti, uključujući potrošače, dobavljače plastike, obrađivače i trgovce, kao i one odgovorne za oporabu otpada.

Prva demonstracija fokusirala se na proizvodnju biorazgradivih i kompostabilnih poliestera s poboljšanim svojstvima koristeći obnovljive izvore umjesto fosilnih sirovina.

Druga je poboljšala sposobnost recikliranja višeslojne i višematerijalne ambalaže koja je poznata po tome da se teško reciklira. To se postiglo pametnim eko-dizajnom koji je iskoristio nove materijale koji omogućuju lakše prikupljanje, razdvajanje i recikliranje otpada, smanjujući utjecaj na okoliš.

Treća demonstracija poboljšala je postojeće procese razdvajanja i recikliranja putem novih sustava i tehnologija za praćenje, povećala stopu povrata i osigurala kvalitetu i pouzdanost.

Aktivnosti za podizanje svijesti usmjerene na potrošače i ostale dionike pomogle su stvoriti poticajno regulatorno okruženje i olakšati prihvaćanje i ponovljivost razvijenih rješenja, kao i novih poslovnih modela.

Kao vodeća regionalna deterdžentsko-toaletna industrija, Saponia uvijek traži nove, ekološki prihvatljivije sirovine i pakiranja kako bi smanjila svoj utjecaj na okoliš. Ovim projektom pomogli smo razviti biobaziranu i recikliranu plastičnu ambalažu koja ima ista svojstva kao i ona koju se trenutno koristi, te multimaterijalne kutije za praškaste deterdžente s barijernim svojstvima koje su prihvatljivije za okoliš od kutija s barijernim svojstvima koje se trenutno koriste u deterdžentskoj industriji. Daljnjim razvojem proizvodnih kapaciteta partneri na projektu će razvijene proizvode uvesti u redovnu proizvodnju i u dogledno vrijeme staviti na tržište.

 

Sve informacije o projektu možete naći na stranici http://circpack.eu

FUNGUSCHAIN - VALORIZACIJA OSTATAKA OD GLJIVA RADI DOBIVANJA PROIZVODA VISOKE VRIJEDNOSTI

Svake godine, Europska Unija proizvede oko 90 milijuna tona prehrambenog otpada, 38% kojeg direktno stvara sektor prehrambene proizvodnje. Ako se usmjerimo isključivo na sektor uzgoja i proizvodnje gljiva, svaki tjedan stvara se 60.000 tona otpadnih tvari koje se tretiraju kao neželjeni nusproizvodi i koriste se za razne primjene niske vrijednosti. No, postoje značajne mogućnosti za pretvaranje tih neželjenih nusproizvoda u visokovrijedne proizvode i upravo je to cilj projekta FUNGUSCHAIN - cjelovita valorizacija tih ostataka i pretvaranje u bio-bazirane funkcionalne aditive i polimere, te demonstriranje industrijske održivosti takvog iskorištavanja ostataka izgradnjom biorafinerije.

Sve veća svijest o utjecaju kemikalija koje dolaze u dodir s kožom na zdravlje ljudi potaknula je potrošače na zaokret prema prirodnoj kozmetici, a u istom smjeru ide i pritisak zakonodavstva vezano uz pojedine funkcionalne grupe proizvoda poput antioksidanasa, konzervansa i sl. za zamjenu škodljivijih sastojaka manje škodljivima. U skladu s time rastu tržišni zahtjevi za nadomještanjem kemijskih antioksidansa poput BTH ili EDTA s onima iz prirode za upotrebu u prirodnoj kozmetici. SAPONIA u projektu FUNGUSCHAIN testira primjenjivost ekstrakata iz gljiva kao antioksidansa za sprečavanje oksidacije prirodnih ulja i drugih sastojaka u kozmetičkim proizvodima.  Sekundarni učinak je korist za samu kožu s obzirom na pozitivne efekte tih ekstrakata kao što su hidratacija, antioksidativno, protuupalno djelovanje, itd.  Nakon razmatranja različitih načina primjene i tržišnih podataka i zahtjeva, Saponia je odlučila ugraditi uzorke u kreme, mlijeka, ulja i sapune jer se antioksidanti rijetko dodaju u toaletne potrepštine (šamponi, regeneratori, tekući sapuni) s obzirom da su sami proizvodi takvog sastava da antioksidativno djelovanje nije potrebno. SAPONIA je testirala glukane, proteine, kitozan/hitin i polifenolne ekstrakte, a najveći potencijal za sada pokazuje ekstrakt koji sadrži visok udio kitozana/hitina. 

Projekt, s proračunom od 11 milijuna eura, sufinanciran je od strane Bio Based Industries Joint Undertaking (BBI JU) u okviru programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020 Europske Unije.  BBI JU je €3.7 milijarde vrijedno javno-privatno partnerstvo između Europske Unije i konzorcija biotehnoloških tvrtki. Radeći u okviru Obzora 2020, pokreće ga vizija i agenda strateških inovacija i istraživanja (Strategic Innovation and Research Agenda - SIRA) razvijena od strane industrije s ciljem poticanja ekonomije temeljene na biotehnologijama. Konzorcij uključuje 16 partnera iz 10 različitih zemalja: 4 Instituta za istraživanje i razvoj, 4 velike industrije te 8 malih i srednjih poduzeća. Projekt traje 54 mjeseca, a kraj je predviđen u travnju 2021. godine.

Sve podatke o projektu možete naći na web stranici https://funguschain.eu.

 EMBRACED –od brige za ljude do brige za planet – zatvaranje kruga AHP otpada

Moderni apsorbirajući higijenski proizvodi (AHP – dječje pelene, proizvodi za inkontinenciju, ženski ulošci) poboljšavaju kvalitetu života, osiguravaju zaštitu, i mogu poboljšati zdravlje kože milijuna ljudi. Proizvedeni od visokokvalitetnih netkanih materijala doprinose komforu i dobroj higijeni na dnevnoj bazi. Postali su osnovni svakodnevni proizvodi i njihova se upotreba znatno povećala. Kao i većina proizvoda široke potrošnje, i AHP nakon uporabe završava u komunalnom otpadu. Danas AHP predstavlja cca. 3-4% cjelokupnog komunalnog otpada, smatra se frakcijom koja se ne može reciklirati, koja se obično spaljuje ili odlaže. Tijekom posljednjih 20 godina proizvođači AHP postigli su veliki napredak u smanjenju utjecaja AHP na okoliš, na primjer, prosječna težina dječjih pelena smanjena je za oko 50%. Međutim, kako bi se zadovoljile potrebe društva za održivom potrošnjom, potrebne su dodatne inovacije: Fater je razvio i patentirao inovativno rješenje za recikliranje otpadnih AHP-a stvarajući sekundarne sirovine za primjenu veće vrijednosti. To je već pokazano pomoću pilot postrojenja u Lovadini di Spresiano (Treviso – Italija) kapaciteta 1500 t/god.

Embraced je projekt financiran od strane EU, uključuje 13 partnera iz industrije, akademske zajednice i istraživačkih instituta u okviru javno-privatnog partnerstva BBI-JU i programa Obzor 2020. Cilj projekta EMBRACED je zatvaranje cirkularne petlje za AHP otpad, smanjenje emisije CO2 i povećanje održivosti u Europi. Kako bi se taj cilj ostvario, planira se izgradnja integrirane bio-rafinerije u Nizozemskoj, s kapacitetom od 10 000 t/god, prvom takve vrste, temeljeno na valorizaciji celulozne frakcije AHP otpada u bio-bazirane prekursora, polimere i gnojiva. EMBRACED će raditi na valorizaciji svih frakcija iz procesa kako bi se dobili tržišni krajnji proizvodi u potpunosti konkurentni u pogledu troškova, kvalitete i održivosti. Važno je da će projekt slijediti principe kružne ekonomije, zatvarajući ciklus sirovina i minimizirajući upotrebu primarnih resursa, uspostavljanjem primjernih modela suradnje svih uključenih dionika.

Jedna od očekivanih frakcija su i prekursori za dobivanje limonena, te je zadatak Saponije ispitati iskoristivost tako dobivenog limonena kao zamjene za limonen trenutno dostupan na tržištu.

Više o projektu naći ćete na stranici https://www.embraced.eu