Istraživanje i razvoj

Dugogodišnje iskustvo, znanje stečeno u suradnji s najpoznatijim svjetskim tvrtkama te stalno praćenje i primjena znanstvenih i tehničkih dostignuća jamstvo su kvalitete Saponijinih proizvoda. Uz svakodnevni rad na razvoju novih proizvoda kojima se trudimo unaprijediti Vašu svakodnevnicu, naši stručnjaci surađuju sa Sveučilištem Josipa Jurja Strossmayera na projektima ili kao vanjski suradnici u nastavi, objavljuju znanstvene i stručne radove, aktivni su članovi strukovnih udruženja, a i sjedište Hrvatskog društva Kozmetičkih kemičara je u Saponiji.

Prateći svjetske trendove i vodeći računa o brizi i očuvanju okoliša, naše proizvode ne testiramo na životinjama.

Održivi razvoj

“Čovječanstvo je sposobno provoditi razvoj na način da zadovolji svoje današnje potrebe a da ne kompromitira sposobnost budućih generacija da zadovolje svoje potrebe.”

Gro Harlem Brundtland, «Naša zajednička budućnost», 1987.

Poštivanje načela održivog razvoja oduvijek je bilo dijelom poslovanja Saponije d. d., iako se tako nije zvalo i nije uvijek bilo posebno naglašavano. Sama naša misija „Svakodnevno unapređenje življenja razvijanjem kulture čistoće i zdravlja kao životnog stila“ temelji se na principima održivog razvoja. Kod razvoja novih proizvoda i usluga uvijek se trudimo dobiti maksimalnu dobit za potrošača uz minimalan utjecaj na okoliš. To postižemo pažljivim osluškivanjem potreba naših potrošača i praćenjem dostignuća na području novih, ekološki prihvatljivih sirovina, načina pakiranja... Trudimo se pozitivno djelovati u okruženju u kojem živimo i radimo jer „dobro se dobrim vraća“, kroz podršku kvalitetnih kulturnih i sportskih programa, ustanova i društava, te kroz podršku udrugama koje djeluju na unapređenju kvalitete života na različite načine. Podrška nije samo financijska, već su naši djelatnici istaknuti aktivni članovi udruga koje djeluju na našem području, te vlastitim radom i znanjem pomažu postizanje boljih uvjeta života i rada za sve nas.

 

Politika kvalitete

Cilj je Saponije d. d. biti vodeći regionalni proizvođač deterdženata, sredstava za čišćenje i toaletnih proizvoda koji kvalitetom, dizajnom i cijenom zadovoljava potrebe potrošača i pri tome ostvaruje dobit.

Načela

  • kvaliteta je sredstvo za postizanje povjerenja kupaca i poslovnog uspjeha;
  • odgovornost za kvalitetu u najširem smislu pripada Upravi;
  • svaki zaposlenik osobno je odgovoran za rezultate i kvalitetu svoga rada;
  • konačna ocjena naše kvalitete dolazi od kupaca; ta se ocjena uvažava i teži se stalnom poboljšanju kvalitete proizvoda i djelotvornosti sustava;
  • da bi se ostvario zacrtani cilj, kvaliteti se prilazi sustavno; teži se najvišoj stručnoj osposobljenosti svih zaposlenih, uz stalan protok informacija i organizaciju koja omogućuje kontinuirana poboljšanja.

Politika zaštite okoliša

Sustavna briga o zaštiti okoliša ugrađena je u sve razine poslovanja Saponije d.d., kemijske, prehrambene i farmaceutske industrije.

Upravljanje očuvanjem okoliša, kao jednim od najvažnijih čimbenika strategije razvoja, Saponia d. d. potvrdila je donošenjem Politike zaštite okoliša, kojom se obvezuje na:

  • poštivanje i provedbu zakona i propisa RH s područja zaštite okoliša, međunarodnih konvencija, protokola i ugovora koje je potpisala RH, propisa i zahtjeva lokalne zajednice, te ostalih zahtjeva za koje se organizacija obvezala da će ih poštivati;
  • kontinuirano praćenje emisijskih djelovanja s težnjom stalnog poboljšanja utjecaja na okoliš;
  • kontinuirano smanjenje negativnog utjecaja na okoliš kroz razvoj proizvoda i proizvodnih procesa, te uporabu sirovina i ambalaže s manjim štetnim utjecajem na okoliš;
  • stalnu edukaciju radnika u smislu potpunog razumijevanja sustava zaštite okoliša i podizanja svijesti o mogućem utjecaju njihovih aktivnosti na okoliš;
  • stalnu komunikaciju s okruženjem i dostupnost Politike zaštite okoliša javnosti.

Kodeks korporativnog upravljanja

Kodeks korporativnog upravljanja je dostupan ovdje.