Financijska izvješća

Financijska izvješća za 2023.godinu

 Q1 2023 nerevidirani, nekonsolidirani

 Q1 2023 nerevidirani, konsolidirani

Financijska izvješća za 2022. godinu

  Financijski izvještaji za Q1 2022, nerevidirani, nekonsolidirani

  Financijski izvještaji za Q1 2022, nerevidirani, konsolidirani

 Financijski izvještaji za Q2 2022, nerevidirani, nekonsolidirani

 Financijski izvještaji za Q2 2022, nerevidirani, konsolidirani

  Financijski izvještaji za Q3 2022, nerevidirani, nekonsolidirani

 Financijski izvještaji za Q3 2022, nerevidirani, konsolidirani

 Financijski izvještaji za Q4 2022, nerevidirani, nekonsolidirani

 Financijski izvještaji za Q4 2022, nerevidirani, konsolidirani

 Godišnji revidirani nekonsolidirani izvještaj za 2022 godinu

 Godišnji revidirani konsolidirani izvještaj za 2022 godinu

Financijska izvješća za 2021. godinu

 Financijski izvještaji za Q1 2021, nerevidirani, nekonsolidirani

 Financijski izvještaji za Q1 2021, nerevidirani, konsolidirani

 Financijski izvještaji za Q2 2021, nerevidirani, nekonsolidirani

  Financijski izvještaji za Q2 2021, nerevidirani, konsolidirani

 Financijski izvještaji za Q3 2021, nerevidirani, nekonsolidirani

  Financijski izvještaji za Q3 2021, nerevidirani, konsolidirani

 Financijski izvještaji za Q4 2021, nerevidirani, nekonsolidirani

  Financijski izvještaji za Q4 2021, nerevidirani, konsolidirani

 Godišnji revidirani za 2021 godinu, nekonsolidirani

 Godišnji izvještaj za 2021, konsolidirani, revidirani

Financijska izvješća za 2020. godinu

 Financijski izvještaji za Q1 2020, nerevidirani, nekonsolidirani

 Financijski izvještaji za Q1 2020, nerevidirani, konsolidirani

 Financijski izvještaji za Q2 2020, nerevidirani, nekonsolidirani

 Financijski izvještaji za Q2 2020, nerevidirani, konsolidirani

 Financijski izvještaji za Q3 2020, nerevidirani, nekonsolidirani

 Financijski izvještaji za Q3 2020, nerevidirani, konsolidirani

 Financijski izvještaji za Q4 2020, nerevidirani, nekonsolidirani

 Financijski izvještaji za Q4 2020, nerevidirani, konsolidirani

 Godišnji revidirani za 2020 godinu, nekonsolidirani

 Godišnji financijski izvještaji za 2020 revidirani, konsolidirani

Financijska izvješća za 2019. godinu

 Financijski izvještaji za Q1 2019, nerevidirani, nekonsolidirani

 Financijski izvještaji za Q1 2019, nerevidirani, konsolidirani

 Financijski izvještaji za Q2 2019, nerevidirani, nekonsolidirani

 Financijski izvještaji za Q2 2019, nerevidirani, konsolidirani

 Financijski izvještaji za Q3 2019, nerevidirani, nekonsolidirani

 Financijski izvještaji za Q3 2019, nerevidirani, konsolidirani

 Financijski izvještaji za Q4 2019, nerevidirani, nekonsolidirani

 Financijski izvještaji za Q4 2019, nerevidirani, konsolidirani

 Godišnji financijski izvještaji za 2019 revidirani, nekonsolidirani

 Godišnji financijski izvještaji za 2019 revidirani, konsolidirani

Financijska izvješća za 2018. godinu

 Financijski izvještaji za Q1 2018, nerevidirani, nekonsolidirani

 Financijski izvještaji za Q1 2018, nerevidirani, konsolidirani

 Financijski izvještaji za Q2 2018, nerevidirani, nekonsolidirani

 Financijski izvještaji za Q2 2018, nerevidirani, konsolidirani

 Financijski izvještaji za Q3 2018, nerevidirani, nekonsolidirani

 Financijski izvještaji za Q3 2018, nerevidirani, konsolidirani

 Financijski izvještaji za Q4 2018, nerevidirani, nekonsolidirani

 Financijski izvještaji za Q4 2018, nerevidirani, konsolidirani

 Godišnji financijski izvještaji za 2018 revidirani, nekonsolidirani

 Godišnji financijski izvještaji za 2018 revidirani, konsolidirani

Financijska izvješća za 2017. godinu

 Financijski izvještaji za Q1 2017, nerevidirani, nekonsolidirani

 Financijski izvještaji za Q1 2017, nerevidirani, konsolidirani

 Financijski izvještaji za Q2 2017, nerevidirani, nekonsolidirani

 Financijski izvještaji za Q2 2017, nerevidirani, konsolidirani

 Financijski izvještaji za Q3 2017, nerevidirani, nekonsolidirani

 Financijski izvještaji za Q3 2017, nerevidirani, konsolidirani

 Financijski izvještaji za Q4 2017, nerevidirani, nekonsolidirani

 Financijski izvještaji za Q4 2017, nerevidirani, konsolidirani

 Godišnji financijski izvještaji za 2017 revidirani, nekonsolidirani

 Godišnji financijski izvještaji za 2017 revidirani, konsolidirani

Financijska izvješća za 2016. godinu

  Financijski izvještaj za 1. kvartal 2016. nekonsolidirano

 Financijski izvještaj za 1. kvartal 2016. konsolidirano

 Financijski izvještaj za 2. kvartal 2016. nekonosolidirano

 Financijski izvještaj za 2. kvartal 2016. konsolidirano

  Financijski izvještaj za 3. kvartal 2016. nekonsolidirano

 Financijski izvještaj za 3. kvartal 2016. konsolidirano

 Financijski izvještaj za 4. kvartal 2016. nekonsolidirano

 Financijski izvještaj za 4. kvartal 2016. konsolidirano

 Godišnji financijski izvještaji za 2016, revidirani, nekonsolidirani

 Godišnji financijski izvještaji za 2016, revidirani, konsolidirani

Financijska izvješća za 2015. godinu

 Financijski izvještaj za 1. kvartal 2015. nekonsolidirano

 Financijski izvještaj za 1. kvartal 2015. konsolidirano

  Financijski izvještaj za 2. kvartal 2015. nekonsolidirano

 Financijski izvještaj za 2. kvartal 2015. konsolidirano

 Financijski izvještaj za 3. kvartal 2015. nekonsolidirano

 Financijski izvještaj za 3. kvartal 2015. konsolidirano

 Financijski izvještaj za 4. kvartal 2015. nekonsolidirano

 Financijski izvještaj za 4. kvartal 2015. konsolidirano

 Godišnji izvještaj za 2015., nekonsolidirano

 Godišnji izvještaj za 2015., konsolidirano