Financijska izvješća

Financijska izvješća za 2022. godinu

Financijski izvještaji za Q1 2022, nerevidirani, nekonsolidirani

Financijski izvještaji za Q1 2022, nerevidirani, konsolidirani

Financijska izvješća za 2021. godinu

Financijski izvještaji za Q1 2021, nerevidirani, nekonsolidirani

Financijski izvještaji za Q1 2021, nerevidirani, konsolidirani

Financijski izvještaji za Q2 2021, nerevidirani, nekonsolidirani

Financijski izvještaji za Q2 2021, nerevidirani, konsolidirani

Financijski izvještaji za Q3 2021, nerevidirani, nekonsolidirani

Financijski izvještaji za Q3 2021, nerevidirani, konsolidirani

Financijski izvještaji za Q4 2021, nerevidirani, nekonsolidirani

Financijski izvještaji za Q4 2021, nerevidirani, konsolidirani

Godišnji revidirani za 2021 godinu, nekonsolidirani

Financijska izvješća za 2020. godinu

Financijski izvještaji za Q1 2020, nerevidirani, nekonsolidirani

Financijski izvještaji za Q1 2020, nerevidirani, konsolidirani

Financijski izvještaji za Q2 2020, nerevidirani, nekonsolidirani

Financijski izvještaji za Q2 2020, nerevidirani, konsolidirani

Financijski izvještaji za Q3 2020, nerevidirani, nekonsolidirani

Financijski izvještaji za Q3 2020, nerevidirani, konsolidirani

Financijski izvještaji za Q4 2020, nerevidirani, nekonsolidirani

Financijski izvještaji za Q4 2020, nerevidirani, konsolidirani

Godišnji revidirani za 2020 godinu, nekonsolidirani

Godišnji financijski izvještaji za 2020 revidirani, konsolidirani

Financijska izvješća za 2019. godinu

Financijski izvještaji za Q1 2019, nerevidirani, nekonsolidirani

Financijski izvještaji za Q1 2019, nerevidirani, konsolidirani

Financijski izvještaji za Q2 2019, nerevidirani, nekonsolidirani

Financijski izvještaji za Q2 2019, nerevidirani, konsolidirani

Financijski izvještaji za Q3 2019, nerevidirani, nekonsolidirani

Financijski izvještaji za Q3 2019, nerevidirani, konsolidirani

Financijski izvještaji za Q4 2019, nerevidirani, nekonsolidirani

Financijski izvještaji za Q4 2019, nerevidirani, konsolidirani

Godišnji financijski izvještaji za 2019 revidirani, nekonsolidirani

Godišnji financijski izvještaji za 2019 revidirani, konsolidirani

Financijska izvješća za 2018. godinu

Financijski izvještaji za Q1 2018, nerevidirani, nekonsolidirani

Financijski izvještaji za Q1 2018, nerevidirani, konsolidirani

Financijski izvještaji za Q2 2018, nerevidirani, nekonsolidirani

Financijski izvještaji za Q2 2018, nerevidirani, konsolidirani

Financijski izvještaji za Q3 2018, nerevidirani, nekonsolidirani

Financijski izvještaji za Q3 2018, nerevidirani, konsolidirani

Financijski izvještaji za Q4 2018, nerevidirani, nekonsolidirani

Financijski izvještaji za Q4 2018, nerevidirani, konsolidirani

Godišnji financijski izvještaji za 2018 revidirani, nekonsolidirani

Godišnji financijski izvještaji za 2018 revidirani, konsolidirani

Financijska izvješća za 2017. godinu

Financijski izvještaji za Q1 2017, nerevidirani, nekonsolidirani

Financijski izvještaji za Q1 2017, nerevidirani, konsolidirani

Financijski izvještaji za Q2 2017, nerevidirani, nekonsolidirani

Financijski izvještaji za Q2 2017, nerevidirani, konsolidirani

Financijski izvještaji za Q3 2017, nerevidirani, nekonsolidirani

Financijski izvještaji za Q3 2017, nerevidirani, konsolidirani

Financijski izvještaji za Q4 2017, nerevidirani, nekonsolidirani

Financijski izvještaji za Q4 2017, nerevidirani, konsolidirani

Godišnji financijski izvještaji za 2017 revidirani, nekonsolidirani

Godišnji financijski izvještaji za 2017 revidirani, konsolidirani

Financijska izvješća za 2016. godinu

Financijski izvještaj za 1. kvartal 2016. nekonsolidirano

Financijski izvještaj za 1. kvartal 2016. konsolidirano

Financijski izvještaj za 2. kvartal 2016. nekonosolidirano

Financijski izvještaj za 2. kvartal 2016. konsolidirano

Financijski izvještaj za 3. kvartal 2016. nekonsolidirano

Financijski izvještaj za 3. kvartal 2016. konsolidirano

Financijski izvještaj za 4. kvartal 2016. nekonsolidirano

Financijski izvještaj za 4. kvartal 2016. konsolidirano

Godišnji financijski izvještaji za 2016, revidirani, nekonsolidirani

Godišnji financijski izvještaji za 2016, revidirani, konsolidirani

Financijska izvješća za 2015. godinu

Financijski izvještaj za 1. kvartal 2015. nekonsolidirano

Financijski izvještaj za 1. kvartal 2015. konsolidirano

Financijski izvještaj za 2. kvartal 2015. nekonsolidirano

Financijski izvještaj za 2. kvartal 2015. konsolidirano

Financijski izvještaj za 3. kvartal 2015. nekonsolidirano

Financijski izvještaj za 3. kvartal 2015. konsolidirano

Financijski izvještaj za 4. kvartal 2015. nekonsolidirano

Financijski izvještaj za 4. kvartal 2015. konsolidirano

Godišnji izvještaj za 2015., nekonsolidirano

Godišnji izvještaj za 2015., konsolidirano