4. rujna 2015.

FAKS HELIZIM PURE ENERGY- vrhunski rezultati pranja uz manju dozu!

Odgovorno ponašanje prema okolišu ima visok prioritet u poslovanju Saponije i njeno je trajno opredjeljenje. Saponia je tvrtka koja je aktivno usmjerena na kontinuirane inovacije i tehnološko usavršavanje asortimana deterdženata. Smisao kompaktizacije deterdženata je smanjenje utjecaja deterdženta na okoliš kroz smanjenje uporabe kemikalija,ambalaže, prijevoza.
Saznajte više